Tør du løbe risikoen?

Se disse to helt fantastiske videoer om Colombia.

Brug 8-9 minutter på at se en video om Colombia som rammer 100% plet med hensyn til mange aspekter af Colombia. Det er mange af de aspekter som næsten aldrig kommer frem i medierne.

Her er der fokus på…
…at navnet ofte staves forkert
…mediebilledet af Colombia ude i verden
…Hollywoods billede af Colobmia
…alt det dejlige ved Colombia

Alt er lavet i en dejlig, ironisk stil som gør at det rammer endnu mere i dansk mentalitet og endnu mere præcist budskab.

Jeg blev meget berørt af disse videoer (spansk og engelsk version) og synes det er et must at alle som er skeptiske omkring – eller bare ikke kender – Colombia bør se dem straks!

Español: Colombia – Tomar el riesgo de conocerla?

English: Colombia – Would you take the risk?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please show that you are human by finishing the simple calculation below. / Vis at du er et menneske ved at regne det lille stykke her under: *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>